Биздин миссия

Капитал Банктын миссиясы –  банк тутумунда алдыңкылар катарында болуп, пайда алып келген, ыңгайлуулукту түзгөн натыйжалуу финансылык чечимдерди кабыл алуусу үчүн кардарлар өбөлгө түзүп, рынокто кызмат көрсөтүүнүн талапка жооп берген, сапаттуу стандарттарын калыптандырып, өлкөдө ишкердикти өнүктүрүүгө дем берүү.