Жалпы маалымат

2012-жылдын декабрь айында 1994-жылдын 1-августунда түзүлүп, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан 1995-жылдын 30-октябрында банк операцияларын жүргүзүү укугуна №030 лицензияны алган “Акыл” инвестициялык акционердик коммерциялык банкынын акцияларынын 100% жаңы акционер, Кыргыз Республикасынын жараны сатып алган.

Акционер тарабынан Банкты өнүктүрүү жана «Capital Bank» бренди алдында калайык-калкка жана юридикалык жактарга банктык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо чечими кабыл алынган.

Банк, универсалдуу финансылык институт катары өнүгүүнү пландаштырууда. Учурда ал Россиянын, Казакстандын ири банктары менен корреспонденттик мамилелерди түптөп, банк-контрагенттер тармагын кеңейтүү максатын көздөөдө.

Банк, бүгүнкү күндө банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири чөйрөсүн сунуштоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. Мындан тышкары ал, банктык продукттар катарын жигердүү кеңейтип, тейлөө түйүндөрүн көбөйтүүгө ниеттенүүдө. Эсеп ачуусуз эле, ыкчам акча которуунун эл аралык системаларын жигердүү колдонууга киргизип, кардарларга ыңгайлуу болушу  үчүн алардын санын арттырууну караштырууда.

Банк керектөөчүлөрдүн табитин эске алуу менен жаңы кредиттик продукттарды иштеп чыгып, чакан жана орто бизнести кредиттөө программаларын ийгиликтүү ишке ашырууда.

Акционер, банк Башкармасы, банктын кызматкерлери – бул, келечекке ишенимдүү кадам шилтеген, кесиптик тажрыйбага, иш билгилик жөндөмдүүлүккө ээ, ар кандай жагдайда алгылыктуу чечимдерди кабыл ала билген кесипкөйлөр тобу.

Кызматкерлердин иш билгилик жөндөмдүүлүктү арттырууга дилгирлиги, банктык кызмат көрсөтүү рыногундагы жаңы иштеп чыгууларга көз салып, аны банк ишине жайылтуусу - бизнесин өнүктүрүүдө, капиталын көбөйтүүдө кардарларга таасирдүү жана ишенимдүү колдоону камсыз кылууда.

Банк кызматкерлеринин негизги иш принциптери:

  • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, эл аралык келишимдердин, банктык стандарттардын жана эрежелердин, этикалык нормалардын талабын так сактоо;
  • Кардарлардын, акционерлердин жана өнөктөштөрдүн таламында иш алып баруу;
  • ар бир кардардын сапаттуу тейлөөгө алынышына жана мында купуялуулуктун сакталышына кепилдик берүү;
  • маалыматтын ачык-айкындуулугун камсыз кылуу: кардарлар банкта болуп жаткан баардык жаңылыктар менен тез арада таанышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, финансылык натыйжалар, сунушталган кызмат көрсөтүүлөр жана колдонулуп жаткан тарифтер жөнүндө маалыматтарды убагында алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ;
  • терроризмди каржылоого жана “арам” акчанын изин жашырууга байланыштуу кооптуулукту жараткан, мыйзамдарга каршы келген долбоорлордун жана программалардын кабыл алынышына, ошондой эле алардын жүзөгө ашырылышына бөгөт коюп, жол бербөө.