Башкы офис

 • Кабылдама
  Дареги: 720017, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Москва көчөсү, 161
  Телефон: + 996 (312) 31 30 30
  Факс: + 996 (312) 90 54 84
  E-mail: office@capitalbank.kg

 • Кардарларды тейлөө бөлүмү
  Дареги: 720017, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Москва көчөсү, 161
  Телефон: +996 (312) 31 28 49
  E-mail: client@capitalbank.kg

 • Кредиттөө  башкармалыгы
  Дареги: 720017, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Москва көчөсү, 161
  Телефон: +996 (312) 31 28 51
  E-mail: credit@capitalbank.kg

 • Маркетинг бөлүмү
  Телефон: +996 (312) 90 54 85
  E-mail: marketing@capitalbank.kg

 • Отдел казначейства
  (по вопросам обменных операций)
  Телефон: +996 (312) 90 54 77
 • Апта күндөрү

  Иш убактысы

   Тыныгуу

   Дүйшөмбү - жума

  09:00 - 17:30

  тыныгуусуз