Ишке кабыл алуу тартиби

Эгерде сиз банк чөйрөсүндө иштеген жогорку квалификациялуу, иш билги жөндөмдүүлүктөргө ээ кесипкөй адис болсоңуз жана биздин банкта иштөөгө ниет кылсаңыз, анда өзүңүз жөнүндө кыскача маалыматты биздин  hr@capitalbank.kg. электрондук дарегибизге жөнөтсөңүз болот.

Бош турган кызмат ордуна сиздин талапкерлигиңиз ошондон кийин гана кароого алынат.

Кыскача маалыматты сүрөтүңүз менен кошо жөнөтүү талап кылынат:
Маалыматта төмөнкүлөр көрсөтүлүшү зарыл:

  • кыскача маалымат берүүнүн максаты: сиз талапкер болуп жаткан кызмат ордунун аталышы;
  • жеке маалыматтар: туулган жылыңыз, телефон номериңиз, e-mail;
  • базалык билим деңгээлиңиз: бүтүргөн окуу жайыңыз жана адистигиңиз;
  • кошумча билимиңиз: кайсыл семинарларга, тренингдерге, курстарга катышкандыгыңыз, такшалуудан өткөндүгүңүз тууралуу маалыматтар;
  • кесиптик иш тажрыйбаңыз: буга чейин иштеп келген компаниялар жана ээлеген кызмат ордуңуз, аткарган милдеттериңиз тууралуу маалымат;
  • кесибиңиз  боюнча жана жеке өзүңүздүн жетишкендиктериңиз;
  • кайсыл чет тилдерди кандай деңгээлде билээриңиз;
  • компьютерде иштей билүү жөндөмдүүлүгүңүз жана өздөштүргөн программаларды атап көрсөтүңүз;
  • эмгек жамаатында ийгиликтүү иштөөгө өбөлгө түзгөн артыкчылыктуу сапаттарыңыз.

Биздин талаптарга жооп бере алган талапкерлер гана аңгемелешүүгө чакырылат.