Персонал менен иш алып баруу бөлүмү

Дареги: 720017, Кыргыз Республикасы,
Бишкек ш., Москва көчөсү, 161
Телефон: + 996 (312) 90 54 81
E-mail: hr@capitalbank.kg