Депозиттер

Пайдаланылбай жаткан каражатыңыз болсо, ал Сизге киреше алып келишине мүмкүнчүлүк бериңиз.  Юридикалык жактардын “Капитал Банкка” салынган депозиттери каражат санын гана көбөйтпөстөн, алардын ишенимдүү сакталышын да камсыз кылынат.