«Мөөнөттүү» депозити

Убактылуу пайдаланылбай турган акча каражатыңыз болсо, алар жөн эле турбастан, кошумча киреше алып келүүгө тийиш. Мына ошондуктан «Капитал Банк» акча каражатын сактап, топтоо үчүн тиешелүү депозитти тариздетүүнүн эң эле жөнөкөй жана тез бүткөрүлүүчү жол-жобосун сунуштайт.   

Юридикалык жактар үчүн каралган “Мөөнөттүү” депозитинен пайдалангыла.

Мөөнөтү Пайыздык чени Депозиттин минималдуу суммасы
  KGS USD  
3 айга 2% 1% 50000 сом/ 1000 АКШ доллары
6 айга 5% 1,5%
12 айга 8% 2%
24 айга 9% 3%
  • Пайыздар ай сайын төлөнүп турат;
  • Депозитти дароо узартуу шарты каралган;
  • Келишимди мөөнөтүнөн мурда токтотуу учурунда, депозитти төлөө талап боюнча төлөнүүчү депозит чени боюнча ишке ашырылат;
  • Депозит 9 айдан ашкан мөөнөткө салынган болсо, аны күрөөгө коюу менен кредит алуу каралган.

В ОАО «Капитал Банк» предусмотрена возможность установления индивидуальных процентных ставок по депозитам.