Эскроу-эсеби

Эскроу-эсеби – белгилүү бир жагдайлар орун алып же белгилүү бир милдеттенмелер аткарылганга чейин акча каражаты сакталып турган атайы шарттуу эсеп.
Сатып алуу-сатуу бүтүмдөрүнө келишүү, эсептешүүлөрдү коопсуз ишке ашыруу  кызматтарын сунуштоодо эскроу-эсебинен пайдаланууну сунуш кылабыз.
Сатуучу менен эсептешүү үчүн каралган акча каражатын Сиз шарттуу аманатка жайгаштырасыздар, ал эми Банк келишимдин бардык шарттары сатуучу тарабынан аткарылган учурда, Сиздин буйрууңуздун негизинде анын пайдасына төлөмдү ишке ашырат. Келишим шарттары сатуучу тарабына аткарылбаган учурда, Банк макулдашылган мөөнөт келип жеткенде аманат суммасын күндөлүк эсебиңизге кайтарат.
Шарттары:
Аманат мөөнөтү:  тараптардын макулдашуусу боюнча белгиленет.
Минималдуу сумма:  чектелген эмес. 
Максималдуу сумма: чектелген эмес.