SWIFT системасы боюнча чет өлкө валютасында которуулар

SWIFT системасы боюнча чет өлкө валютасында нак эмес которуулар

Кардарлардын башка банкта эсеп ачып жана эсеп ачуусуз ишке ашырган которуулары
  Комиссиялык төлөм min max  

АКШ доллары (OUR,BEN, SHA)

0,1%

20 USD

200 USD

C 8.30 до 16.00

Евро

0,1%

20 EUR 200 EUR
Рубль

0,1%

400 RUR 3 500 RUR
Теңге

0,1%

400 KZT  
Шарттарды өзгөртүү, түзөтүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү, жокко чыгаруу, төлөмдөрдү иликтеп аныктоо, кардардын өтүнүчү боюнча «Капитал Банк» тарабынан аткарылгандан кийин которууну кайтаруу. 100 USD