Бизнести өнүктүрүүгө кредиттер

Бизнести өнүктүрүү үчүн каражат зарылбы? Иш чөйрөсүн кеңейтүү үчүн негизги каражатты сатып алууга акчаңыз жетпей жатабы?

« Капитал Банк» юридикалык жактарга бизнести өнүктүрүүгө кредиттерди сунуштайт.
Кредиттин максаты – бизнести өнүктүрүү, жүгүртүү жана негизги каражаттарды толуктоо.
Артыкчылыктары:

  • пайыздык чендин алгылыктуулугу
  • айыптык санкциясыз эле мөөнөтүнөн мурда төлөө шарты
  • төлөө графигинин ыңгайлуулугу
  • кыска мөөнөт ичинде кароого алынышы

Кредиттин валютасы: кыргыз сому.
Кредиттин мөөнөтү: 3 айдан 36 айга чейин.

Пайыздык чени:  АКШ доллару - жылдык 12%дан, кыргыз сому -  22%дан баштап.

Эффектив. пайыздык чени: АКШ доллару - жылдык 13,18%дан, кыргыз сому -  24,81%дан баштап.

Камсыздоосу:

  • кыймылсыз мүлк
  • кыймылдуу мүлк
  • автоунаа
  • жүгүртүүдөгү товарлар
  • кепилдик

Насыялар боюнча жеке пайыздык ченемдерди белгилөө мүмкүнчүлүгү каралган.