КРӨФ программасы боюнча бизнес үчүн насыялар

Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондунун программасы боюнча бизнес үчүн насыялар

 Алдыга коюлган максатка жетүүгө жардам беребиз!

Капитал Банк Кыргыз-Россия өнүктүрүү фонду менен кызматташуунун алкагында Бизнести максаттуу түрдө каржылоо боюнча программанын катышуучусу. Кичине жана орто бизнестин өкүлдөрү болгон Банктын кардарларына төмөнкү шарттардагы насыялар берилет:

 • АКШ доллары менен жылына 5% мөөнөтү 5 жылга чейин;
 • Улуттук валютада жылына 12% мөөнөтү 5 жылга чейин.

Эффектив. пайыздык чени: АКШ доллару - жылдык 5%дан, кыргыз сому -  12%дан баштап.

                     Насыялар төмөнкү тармактарга багытталган:  

 • агроөнөр-жай комплекси,
 • тигүү жана текстиль өнөр-жайы,
 • иштетүү өнөр-жайы,
 • тоо-кен казуу жана металлургия өнөр-жайы,
 • транспорт,туризмди жана медицинаны камтыган инфраструктураны өнүктүрүү, ошондой эле өндүрүштүк багыттагы узак мөөнөттөгү башка инвестициялар.  

                   Камсыздоо: 

 • кыймылсыз мүлк
 • кыймылдуу мүлк
 • автоунаа каражаты
 • жүгүртүүдөгү товар
 • кепилчилик 

                       Артыкчылыктар: 

 • пайдалуу пайыздык коюмдар
 • айыптык санкцияларсыз мөөнөтүнөн мурда төлөө  
 • төлөөнүн ийкемдүү графиги 
 • кыска мөөнөттө кароо