Акча которуулар

Тез арада акча жөнөтүп, аны дароо алгыңыз келеби? «Капитал Банк» бул үчүн эсеп ачуусуз эле, эл аралык акча которуу системаларынын кызматынан пайдаланууну сунуш кылат. Биздин адистер кеп-кеңешин айтып, ылайыктуу системаны тандоодо жардам берет.

Золотая Корона

Россиянын жана КМШ өлкөлөрүнүн кайсы болбосун аймагына.
Которуу валютасы: рубль, АКШ доллары, евро.
Которуу тездиги – 1 мүнөт ичинде.
Которуу наркы: 1% жогору.

 

Юнистрим

Дүйнөнүн 100 өлкөсүндөгү пункттар аркылуу тейлөөнү ишке ашырат.
Которуу тез арада, 10 мүнөткө жетпеген убакыт ичинде ишке ашырылат.
Которуу наркы:
Кыргызстан – Кыргызстан (сом менен) 0,3%.
КМШ боюнча жана Грузияга  0,95%дан 3 000 руб. же 25 USD/EUR чейин.
Алыскы чет өлкөлөргө 1,5%дан жогору.

 

Western Union

Дүйнөнүн 200 өлкөсүндө 370 000 тейлөө пункту.
КМШ боюнча 35 000 тейлөө пункту.
АКШ долларында, орус рублинде жана кыргыз сомунда которуулар.
КМШ өлкөлөрүнө которуулар "12 саат" ичинде ишке ашырылат:
- Комиссиялык төлөм тиешелүү суммадан 0,5%
- Жөнөтүлгөндөн 12 саат өткөндөн кийин төлөнөт
3 мүнөттөн 5 мүнөткө чейинки аралыкта жеткирилет.

Контакт

Дүйнөнүн дээрлик 90 өлкөсүндө орун алган 40 000 тейлөө пункту аркылуу тейлөөнү ишке ашырат.

Которуу валютасы: рубль, АКШ доллары, евро.
Которуунун минималдуу суммасы белгиленген эмес.

 

Которуу наркы:
КМШ өлкөлөрү менен Грузия ортосунда (рубль менен)

Суммасы 0 – 100 000 100 001 – 600 000
Комиссиялык төлөм 1% 1 000 руб.

КМШ өлкөлөрү менен Грузия ортосунда (доллар/евро менен)

Суммасы 0 – 2 500 USD / 2 000 EUR 2 500 USD / 2 000 EUR – 20 000
Комиссиялык төлөм 1% 25 USD / 20 EUR

Алыскы чет өлкөлөргө которуу учурунда, комиссиялык төлөм 3% түзөт.

 

Faster

Казакстан, КМШ өлкөлөрү жана алыскы чет өлкөлөрү боюнча "Faster" экспресс-акча которуулар.
Теңгеде, АКШ долларында, орус рублинде жана евродо акча жөнөтүү жана алуу.
Которуу үчүн комиссиялык төлөм тиешелүү суммадан 2%.
5 мүнөт аралыгында жеткирилет.

Салам

Кыргызстан боюнча акча которуулар.
Которуу наркы:
- сомдо - 0,1% (мин. 20 сом)

- АКШ долларда, евродо, рублинде - 0,15%.(мин. 20 сом/же эквивалент башка валютада).   

Береке

KGS: 10 000 KGS чейин - 30 KGS;
 - 30 000 KGS чейин - 40 KGS;
 - 50 000 KGS чейин - 50 KGS;
 - 50 001 KGS баштап - 0,1% суммадан.
 
USD, EUR: 500 USD/EUR чейин - 0,5 USD/EUR;
501 USD/EUR баштап - 0,1% суммадан.
 
Рубль: 30 000 руб. чейин - 30 руб.;
30 001 руб. баштап - 0,1% суммадан.