Депозиттер

Топтогон акчаңыздарды сактап, көбөйтүп да беребиз!
Каражатыңыздын сакталышына бекем ишенимде болуп, кирешеге ээ болууну каалайсызбы? Олуттуу бир нерсени сатып алууга акча топтогуңуз келеби?

Эффектив. пайыздык чени:

«Капитал Банк» депозитти жөнөкөй жана тез арада тариздетүү аркылуу өздүк жыйымды сактап, топтоонун эң эле ыңгайлуу жана киреше алып келген ыкмасын сунуш кылат. «Капитал Банкта» ачылган депозиттер киреше алып келип, кардар үчүн ыңгайлуу шарттарды камсыз кылуу менен катар эле, мыйзам аркылуу да ишенимдүү корголгон.
«Капитал Банк» Депозиттерди коргоо системасынын катышуучусу болуп саналат, демек аманатчылардын каражатынын сакталышына толук кепилдигин берет. Банк 2009-жылдын 12-августунда системага катышуучу банктардын реестрине 22/09 номеринде катталган. Кыргыз Республикасынын “Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө” мыйзамынын алкагында гарантиялык учур келип жеткен шартта, аманатчыларга чегерилген пайыздары менен бирге 200 миң сомго чейинки депозиттер кайтарылып берилет.