"Дружба" депозити

Акча каражатын топтоонун эң эле ыңгайлуу жана жөнөкөй ыкмасы.

Мөөнөтү Пайыздык чени Депозиттин минималдуу суммасы
  KGS USD EUR  
3 айга 3% 0,5% 0,5% 20 000 сом/ 500 АКШ доллары/ 500 евро
6 айга 4% 1% 1%
9 айга 5% 1,5% 1,5%
12 айга 6% 2% 2%
18 айга 7% 2,5% 2,5%
24 айга 8% 3% 3%

 «Капилка» мөөнөттүү депозитинин артыкчылыктуу шарттары:

  • пайыздары чейрек  сайын капиталдаштырылат;
  • пайыздар ай сайын чегерилип турат;
  • пайыздар ай сайын төлөнөт;
  • дароо узартуу шарты каралган;
  • Эсеп ачылгандан кийин бир ай өткөн соң аманаттын жарым-жартылай бөлүгүн айына бир жолу калдык сумманын 50%нан ашык эмес алууга жол берилет, бирокдепозиттик эсепте азайтылбаган калдыктын сакталышы зарыл.
  • Баштапкы салымдын минималдуу суммасы: улуттук валютада – 50 000,00 (Элүү миң) кыргыз сому;чет элдик валюталарда – 500  АКШ доллары; 500 евро, 20 000 россиялык рубль, бул депозиттин  азайтылбаганкалдыгы болуп саналат.

“Капитал Банк” ААКда депозит боюнча жеке пайыздык ченемдерди белгилөө мүмкүнчүлүгү каралган.