"Капитал" депозити

Бул депозитти толуктап турууга жана андан каражаттын бөлүгүн алууга болот. Депозит,  ишин эркин жүргүзүп, алгылыктуу шарттарда иш алып баргандар үчүн каралган. Бул, олуттуу буюм сатып алуу же жер кыдырып, эс алуу үчүн каражат топтоонун эң эле ыңгайлуу жолу. 

Мөөнөтү Пайыздык чени Депозиттин минималдуу суммасы
  KGS USD RUB  
6 айга 5,5% 1% 3% 50 000 сом/ 1000 АКШ доллары/ 50 000 руб.
12 айга 7% 2,5% 6%
24 айга 8,5% 3% 8%

«Капитал» топтолмо депозитинин артыкчылыктуу шарттары:

  • пайыздар ай сайын чегерилип турат;
  • пайыздар ай сайын төлөнөт;
  • депозитке кошумчалап акча салууга жол берилет;
  • депозиттин минималдуу суммасы сакталып калган шартта, каражаттын бөлүгүн алуу каралган;
  • пайыздарды чейрек сайын капиталдаштыруу каралган;
  • депозитти күрөөгө коюу менен кредит алууга болот.
  • Эсеп ачылгандан кийин бир ай өткөн соң аманаттын жарым-жартылай бөлүгүн айына бир жолу калдык сумманын 50%нан ашык эмес алууга жол берилет, бирокдепозиттик эсепте азайтылбаган калдыктын сакталышы зарыл.
  • Баштапкы салымдын минималдуу суммасы: улуттук валютада – 50 000,00 (Элүү миң) кыргыз сому;чет элдик валюталарда –1000,00 (Бир миң) АКШ доллары; 50 000,00 (Элүү миң) россиялык рубль, бул депозиттин  азайтылбаганкалдыгы болуп саналат.

“Капитал Банк” ААКда депозит боюнча жеке пайыздык ченемдерди белгилөө мүмкүнчүлүгү каралган.