"Стандарт" депозити

Шарттарынын жөнөкөйлүгү жана пайыздык чендеринин алгылыктуулугу менен айрымаланат.

Мөөнөтү Пайыздык чени Депозиттин минималдуу суммасы
  KGS USD RUB  
3 айга 4 % 0,5 % 3 % 5000 сом/ 100 АКШ доллары
6 айга 5 % 1 % 5 %
9 айга 6 % 1,5 % 6 %
12 айга 9,5 % 2,5 % 7 %
24 айга 10,5% 3,5 % 8 %

 «Стандарт» мөөнөттүү депозитинин артыкчылыктуу шарттары:

  • пайыздар ай сайын чегерилип турат;
  • пайыздар ай сайын төлөнөт;
  • депозитти дароо узартуу шарты каралган;
  • депозитти күрөөгө коюу менен кредит алууга болот

“Капитал Банк” ААКда депозит боюнча жеке пайыздык ченемдерди белгилөө мүмкүнчүлүгү каралган.