Элкарт төлөө картасы

“Капитал Банк” өзүнүн кардарланына  ыңгайлуу жана коопсузду эсептөөлөрү үчүн Элкарт Улуттук төлөө картасын сунуштайт.

 Төлөө картасын колдонудагы артыкчылыктар:

  • ыңгайлуулук  ( накталай акча каражаттарын жанына алып жүрүү зарылдыгысыз акча      каражаттарын алууга күнү-түнү мүмкүндүк)
  • соода-тейлөө ишканаларында товарлар жана кызматтар үчүн төлөө
  • коопсуздук (картаны жоготуп же уурдатып алган учурда да,картаны оз убактысында    тосмоолосонуз  сиз акчанызды жоготпойсуз)
  •  ишенимдүүлүк
  •  картадан картага акча которуулар

 “Элкарт” улуттук төлөө картасы боюнча кызмат баалар 

Дружественная сеть

Капитал Банка является участником межбанковского соглашения “Дружественная сеть

Клиенты Капитал Банка могут обналичивать денежные средства с карты Элкарт в банкоматах и POS терминалах банков-партнеров по тарифам Капитал Банка без дополнительных комиссий.

Держатели карт Банков являющихся участниками «Дружественной сети»  могут обналичивать средства в устройствах Капитал Банка на тех же условиях как у в устройствах своего банка.

Дружественная сеть насчитывает более 400 банкоматов, свыше 600 ПОС-терминалов.

 В Дружественную сеть также входят 8 банков: "Капитал Банк" и "Айыл Банк", KICB, "Банк Азии", "Бакай Банк", "ДосКредоБанк", "ФинансКредитБанк" , "БТА Банк".