Эсептешүү-кассалык тейлөө

«Капитал Банк» өз кардарларына бизнести ыңгайлуу ыкмада, ийгиликтүү жүргүзүүсү үчүн эсептешүү-кассалык тейлөөнү сунуш кылат.
Банкта жөнгө салынган жогорку тейлөө сапаты жана ар бир кардарга карата кылдат мамиле албетте, көңүлдү көтөрүп, купулуңузга толот!
Эсептешүү-кассалык тейлөө өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт:

  • эсептешүү эсептерин ачууну жана жүргүзүүнү;
  • клиринг, ГРОСС системалары боюнча улуттук валютада нак эмес которууларды;
  • SWIFT системасы боюнча чет өлкө валютасында нак эмес акча которууларды;
  • сейфтик депозитарий кызматын (сейфтик ячейкаларды ижарага берүүнү);
  • конверсиондук операцияларды.

АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ:

 • эсептешүү эсебин ачуу акысыз ишке ашырылгандыгы;
 • эсепте минималдуу калдыктын болушунун талап кылынбагандыгы;
 • эсептешүү эсебин тейлөөнүн акысыз жүргүзүлгөндүгү;
 • банк ичинде которуулар акысыз ишке ашырылгандыгы;
 • тарифтердин алгылыктуулугу.