Эсептешүү эсебин ачуу жана жүргүзүү

  • Эсеп ачуу үчүн Кыргыз Республикасынын жаранынан анын ким экендигин тастыктаган документ (жалпы жарандык паспорт) талап кылынат.
  • Чет өлкө жарандары үчүн чет өлкө жаранынын паспорту, чет өлкө жаранынын же жарандыгы жоктордун Кыргыз Республикасына келишин тастыктаган документтин көчүрмөсүн.