Кредиттер

«Капитал Банк» жеке адамдарга бизнести өнүктүрүүгө кредиттерди жана керектөө кредиттерин сунуштайт.

Артыкчылыктары:

  • пайыздык чендин алгылыктуулугу
  • айыптык санкцияларсыз эле, кредиттин ордун мөөнөтүнөн мурда жабуу мүмкүнчүлүгү
  • ийкемдүү төлөө графигинин сунушталышы
  • сунушталган документтердин кыска мөөнөттө каралышы.