Бизнести өнүктүрүүгө кредиттер

Бизнести өнүктүрүү үчүн каражат зарылбы? Иш чөйрөсүн кеңейтүү үчүн негизги каражатты сатып алууга акчаңыз жетпей жатабы?

«Капитал Банк» жеке ишкерлерге бизнести өнүктүрүүгө кредиттерди сунуштайт.
Кредиттин максаты – бизнести өнүктүрүү, жүгүртүү жана негизги каражаттарды толуктоо.

Артыкчылыктары:

  • пайыздык чендин алгылыктуулугу
  • айыптык санкциясыз эле мөөнөтүнөн мурда төлөө шарты
  • төлөө графигинин ыңгайлуулугу
  • кыска мөөнөт ичинде кароого алынышы

Кредиттин валютасы: кыргыз сому жана АКШ доллару.
Кредиттин мөөнөтү: 3 айдан 60 айга чейин.
Пайыздык чени:  АКШ доллару - жылдык 12%дан, кыргыз сому -  19%дан баштап.

Эффектив. пайыздык чени: АКШ доллару - жылдык 13,52%дан, кыргыз сому -  21,42%дан баштап.

Камсыздоосу:

  • кыймылсыз мүлк
  • кыймылдуу мүлк
  • автоунаа
  • жүгүртүүдөгү товарлар
  • кепилдик

Насыялар боюнча жеке пайыздык ченемдерди белгилөө мүмкүнчүлүгү каралган.