Сейфтик ячейкаларды ижарага берүү

Иш боюнча кыдырууга же эс алууга кетип жаткан болсоңуз, баалуулуктарды кайда сактоого тынчсызданбай, “Капитал банктын” сейфтик ячейкаларынан пайдаланыңыз.  

Жеке сейфтик ячейкаларда төмөнкүлөрдү сактоого болот:
-  баалуу кагаздарды, акча каражаттарын;
- ишке керектүү жана купуялуулукту камтыган документтерди;
- баалуу металлдарды (алтын, күмүш, платина);
- зер буюмдарды;
- искусство чыгармаларын, антиквариаттарды;
- башка баалуулуктарды.

Жеке сейфтик ячейкаларды колдонууда купуялуулуктун сакталышына толук кепилдик берилет. Сейфте эмнелер сакталгандыгы буюм ээсине гана маалым болгондуктан, Банктын аларга контролдук кылууга укугу жок.

Жеке сейфтик ячейкадан күн сайын саат 9.00дөн 17.00 чейин пайдаланууга болот.

Жеке сейфтик ячейканы ижарага алууну тариздетүү үчүн ким экендигин тастыктаган документти көрсөтүп, тиешелүү келишимди түзүп, ижара төлөмүн төлөө гана талап кылынат.

  Ячейкалардын өлчөмү Бир күндүк наркы Айына наркы Чейрек үчүн наркы Бир жылга наркы
1 Чоң сейф (300х314х460) 30 сом 600 сом 1500 сом 4800 сом
2 Орточо сейф (200х314х460) 25 сом 550 сом 1200 сом 3700 сом
3 Чакан сейф (175х314х460) 20сом 500 сом 1100 сом 3500 сом
4 Кичинекей сейф (50х314х460) 18 сом 400 сом 900 сом 2800 сом