Понедельник, 08 августа 2022 11:17

С 1 сентября 2022 года возобновится начисление пени и штрафов

 

Уважаемые клиенты!

ОАО «Капитал Банк» информирует о том, что с 1 сентября 2022 года возобновится начисление пени и штрафов за просроченную сумму основного долга и процентов по всем кредитным продуктам Банка, в связи с окончанием дополнительных временных правил, введенных НБКР во время пандемии по вопросам применения штрафных санкций

(Постановление НБКР от 27.04.2022 года), с постановлением можно ознакомиться на сайте НБКР: https://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=2145&lang=RUS&material=108162.

Исключением являются заемщики чья деятельность пострадала  от внешнеэкономического шока. Для освобождения от наложения штрафных санкции, в том числе неустойки (штраф/пени), заемщики должен подтвердить что пострадал от  последствий внешнеэкономического шока. 

 

Урматтуу кардарлар!

«Капитал Банк» ААК 2022-жылдын 1-сентябрынан тарта -

Насыянын негизги суммасынын жана пайыздарынын төлөмү кечиктирилип, мөөнөтү өтүп кетсе, туумдар жана айып акчалар (штрафтар) кайра жанданарын маалымдайт.

Пандемия учурунда Улуттук банк тарабынан туумдар жана айып акчаларды убактылуу токтотуу боюнча - кошумча убактылуу эрежелер киргизилген. Азыркы күндө Улуттук банктын жаны токтомунун негизинде  ал эрежелер аяктагандыгына байланыштуу, туумдар жана айып акчалар кайрадан эсептеле баштайт.

(Улуттук банктын 2022-жылдын 27-апрелиндеги токтомдору, бул токтом менен Улуттук банктын сайтынан тааныша аласыз: https://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=2145&lang=RUS&material=108162).

Геосаясий кырдаалга байланыштуу тышкы экономикалык соккуга дуушар болгон кардарлар өзгөчө болуп саналат. Мында кардарлар айыптык санкцияларды, туумдарды салуудан бошотуу үчүн, тышкы экономикалык шоктун терс кесепеттеринин алардын ишмердүүлүгүнө тийгизген таасирин ырастоого тийиш, жана документтештирилген далилдер менен тастыктоосу зарыл.

 

пени1

пеня 2