Капитал Банктын миссиясы

Өзүнүн адистигинин мыктысы болуу, кардарлар үчүн артыкчылыктарды жана ыңгайлуулуктарды камтыган, тейлөөнүн жогорку стандарттарын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын рынокто калыптандырган жана өлкөдөгү ишкердиктин өнүгүшүнө өбөлгө түзгөн натыйжалуу финансылык чечимдерди сунуштоо.