"МӨӨНӨТТҮҮ" АМАНАТ

"МӨӨНӨТТҮҮ" АМАНАТ

«Капитал Банк» аманаттарды сактоонун жана топтоонун ыңгайлуу жана пайдалуу жолдорун, аманат салуунун жөнөкөй жана тез жол-жобосу менен сунуштайт.

Юридикалык жактар үчүн "Мөөнөттүү" аманатынан пайдаланыңыз.

пайыздардын төлөөнүүсү - ай сайын

мөөнөтүнөн мурда бузулган учурда, сый акы талап кылганга чейин аманаттын коюму боюнча кошуп эсептелет

аманатты автоматтык түрдө узартуу каралган

эгерде аманаттын мөөнөтү 9 айдан ашык болсо, күрөө менен насыя алууга болот

Валюта/Айлык мөөнөт:

3 - ай

6- ай

9- ай

12- ай

24- ай

36- ай

Сом

 4

7

8

12

12,5

13

АКШ доллары

 

0,5

1

2

2,5

3

Росс. рубль

2

3

4

5

6

7

  • Кошумча төлөм: Берилген эмес
  • Мөөнөтүнөн мурда токтотуу: каралган, бирок ошол эле учурда, кардар тарабынан аманаттын мөөнөтүнөн мурда алынган учурда пайыздар төлөнбөйт
  • Пайыздардын төлөөнүүсү: Ай сайын
  • Пайыздардын капиталдаштыруу: Каралбаган
  • Жарым-жартылай алуу: Каралбаган
  • Келишимдин колдонулушун узартуу: каралган, мөөнөттүү аманатты узартууда Келишимге Кошумча макулдашуу түзүлөт. Мөөнөтү бүткөндөн кийин, мөөнөттүү аманатты узартуу боюнча кошумча макулдашуу болбогон учурда, Банк бир тараптуу түрдө мөөнөттүү депозиттин акча каражаттарын Кардардын учурдагы эсебине которот.
  • P / эсепке % которуу: Каралган
  • Мөөнөттүү аманаттын максималдуу суммасы: Чексиз
  • Мөөнөттүү аманаттын минималдуу суммасы: 50 000 сом / 1 000 АКШ доллары
  • Аманаттын күрөөгө коюлушу менен насыяны алуу мүмкүнчүлүгү: 9 айдан ашык мөөнөткө акча каражатыны салганда

 

«Капитал Банк» ААКтын депозиттери Кыргыз Республикасынын "Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө" Мыйзамына ылайык корголот.

Мөөнөттүү депозиттик эсеп Банктын ушул бөлүмүндө учурдагы эсеп болгондо гана ачылат.