Капитал Эксклюзив

Капитал Эксклюзив

Банктык салым "Капитал Эксклюзив"

Негизги артыкчылыктары:

Шарттары

 • жогорку пайыздык чендер
 • ай сайын пайыздык капиталдаштыруу
 • 36 айга чейин
 • толуктоо мүмкүнчүлүгү
 • аманат кепилине насыя алуу мүмкүнчүлүгү
 • Валюта: сом, АКШ доллары, Евро, Росс. Рубль
 • Аманаттын минималдуу суммасы: 5000 сом / 100 АКШ доллары/ 5000 Росс. Рубль / 100 евро
 • Пайыздарды төлөө: мөөнөтүн аягында
 • Жарым-жартылай алуу: айына 1 жолу уруксат берилген. депозит ачылган күндөн тартып 1 айдан кийин, бирок баланстын 50% дан ашпашы керек.
 • Толуктоо мүмкүнчүлүгү: чексиз
 • Мөөнөтүнөн мурда токтотуу: Мөөнөтүнөн мурда жабуу учурунда пайыздар төлөнбөйт, мурда эсептелген пайыздар аманаттын суммасынан алынып салынат.
 • Автоматтык пролонгация: ооба

Пайыздык чендер:

Валюта/Айлык мөөнөт:

3 - ай

6- ай

9- ай

12- ай

24- ай

36- ай

Сом

1,5

3,5

5,5

11,5

11,5

11,5

АКШ доллары

-

-

-

0,5

1

1,5

Росс. рубль

0,5

1

2

3

4

5

Евро

-

0,1

-

0,3

0,4

0,4

1,000,000 сомдон / АКШ долларына барабар депозиттер үчүн жеке шарттар каралышы мүмкүн.

Мөөнөтүнөн мурда жабуу

Мөөнөтүнөн мурда жабуу учурунда пайыздар төлөнбөйт, мурда эсептелген пайыздар аманаттын суммасынан алынып салынат.

Аманат ачуу үчүн эмне талап кылынат?

 • "Капитал Банктын" кеңселеринин бирине өздүгүн тастыктаган документтери менен кайрылуу
 • Анкета толтуруу

Капитал Банк» ААКтын депозиттери Кыргыз Республикасынын "Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө" Мыйзамына ылайык корголот.