БАРДЫК УЧУРЛАР ҮЧҮН НАСЫЯЛАР

БАРДЫК УЧУРЛАР
ҮЧҮН НАСЫЯЛАР

«Капитал Банк» өз кардарларына бизнести өнүктүрүү жана керектөө насыялары үчүн колдонууну сунуш кылат.

«Капитал Банк» насыяларынын артыкчылыктары:

алгылыктуу пайыздык чендер

насыяны туумсуз мөөнөтүнөн мурда жабуу мүмкүнчүлүгү

төлөөнүн ийкемдүү графигин камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү

кыска убакыттын ичинде карап чыгуу

Керектөө насыялары

"Менин үйүм" ипотекасы

«ГИК» - жеткиликтүү ипотека

Агро насыялар

«ГИК» - жеңилдетилген ипотека