Каржылык көрсөткүчтөр

Банктын каржылык отчету жана көрсөткүчтөрү менен "Капитал Банк" ААКтын каалаган тейлөө пунктунан, маалымат стенддеринен же банктын кызматкери менен байланышып таанышсаңыз болот.