ЭСЕПТИК-КАССАЛЫК ТЕЙЛӨӨ

ЭСЕПТИК-КАССАЛЫК ТЕЙЛӨӨ

«Капитал Банк» өз кардарларына жеңил жана ыңгайлуу иш жүргүзүү үчүн эсептик-кассалык тейлөөлөрдү сунуш кылат.
Сизге биздин жогорку кызмат жана ар бир кардарга жекече мамиле кылуу жагат.
Эсептик-кассалык тейлөө төмөнкүлөрдү камтыйт:

Учурдагы эсептерди ачуу жана жүргүзүү

Клиринг, GROSS системалары аркылуу улуттук валютадагы накталай эмес которуулар

SWIFT системасыны колдонуу менен чет өлкө валютасында накталай эмес которуулар

Сейфтик депозитарий (сейф уячасынын ижарасы)

АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ:
  • учурдагы эсепти акысыз ачуу;
  • эсептин минималдуу калдыгы үчүн эч кандай талап жок;
  • учурдагы эсепти акысыз тейлөө;
  • банк ичиндеги которуулар акысыз;
  • жагымдуу тарифтер.

КАПИТАЛ ЭКСКЛЮЗИВ