Жалпы маалымат

2012-жылдын декабрь айында, 01.08.1994-ж. түзүлгөн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынан 30.10.1995-ж. №30 банк операцияларын жүргүзүү үчүн лицензиясын алган, "Акыл" Инвестициялык акционердик коммерциялык банкынын акцияларынын 100%ын, Кыргыз Республикасынын жараны болгон, жаңы акционер тарабынан алынган.

Акционер тарабынан Банкты өнүктүрүү, калкка жана юридикалык жактарга «Capital Bank» бренди менен банктык кызмат көрсөтүү жөнүндө чечим кабыл алынган.

Банк универсалдуу финансылык институту катары өнүгүүнү пландаштырууда. Учурда Банк тарабынан Россиянын жана Казакстандын ири банктары менен корреспонденттик мамилелери түзүлгөн. Банк контрагент-банктардын тармагын кеңейтүүгө багытталган.

Бүгүнкү күндө Банкта банк кызматтарынын бир топ спектри бар. Келечекте биз банк продуктуларынын линиясын жигердүү кеңейтебиз жана жайгашкан пункттарын көбөйтөбүз. Биз эсеп ачпастан тез акча которуу боюнча эл аралык системаларды жигердүү киргизип жатабыз жана, кардарларыбызга ыңгайлуу болушу үчүн, алардын санын көбөйтүүнү пландап жатабыз.

Биз насыя өнүмдөрүн жигердүү өнүктүрүп, керектөөчүлөрдүн ар кандай сегменттерине басым жасап, чакан жана орто бизнести насыялоо программасын ийгиликтүү ишке ашырып жатабыз.

Биздин акционер, директорлор кеңеши, кызматкерлер -  кесиптик тажрыйбанын, иш билгиликтин жана ар кандай кырдаалдарда акылдуу чечимдерди таба билүүнүн жардамы менен келечекке ишенимдүү караган жана азыркы учурду жараткан Команда.

Биздин кызматкерлердин ар дайым мыкты болууга умтулуусу, мониторинг жүргүзүү жана банктын кызмат көрсөтүүлөр рыногундагы акыркы жетишкендиктерди Банктын ишинде киргизүү биздин кардарларга бизнести өнүктүрүүдө жана капиталды көбөйтүүдө күчтүү жана ишенимдүү колдоо көрсөтөт.

Банктын кызматкерлеринин ишинин негизги принциптери:

  • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, эл аралык келишимдеринин, банк стандарттарынын жана эрежелеринин, этикалык нормаларын сактоо;
  • кардарларынын, акционерлеринин жана өнөктөштөрүнүн кызыкчылыгында иш алып баруу;
  • кепилденген сапаттуу кызмат жана ар бир кардар үчүн купуялуулук;
  • маалыматтын ачыктыгы: биздин кардарлар ар дайым Банктын бардык жаңылыктары жөнүндө тез билип, финансылык натыйжалар, көрсөтүлгөн кызматтар жана тарифтер жөнүндө маалымат ала алышат;
  • акчаларды адалоого жана терроризмди каржылоого байланышкан коомдук коркунучтуу жана мыйзамсыз долбоорлордон жана программалардан кескин баш тартуу.

Капитал Банктын миссиясы - өз ишинде мыкты болуу, кардарларга артыкчылыктарды жана ыңгайлуулуктарды алып келүүчү натыйжалуу финансылык чечимдерди берүү, рынокто жогорку стандарттарда кызмат көрсөтүүнү жана  жогорку сапатта тейлөөнү калыптандыруу жана өлкөдө ишкердикти өнүктүрүүгө көмөктөшүү.