Керектөө насыялары

Керектөө насыялары

Керектөө насыялары

Насыянын шарттары:

Максаттуу топ

Жеке адамдар

Максаттуу багыты

Банктын кредиттик саясатына каршы келбеген керектөө максаттары үчүн.

Насыянын акчасы (валюта)

Кыргыз сому

Насыянын суммасы

5 000,00 сомдон тарта

Пайыздык чени (жылдык)*

20%дан баштап    

Мөөнөтү

3 айдан 60 айга чейин

Төлөө графиги

бирдей айлык төлөм негизинде, аннуитеттик төлөмдөр менен, ийкемдүү график

Камсыздоо:

Күрөөсүз, кепилдик менен камсыздалган

150 000 сомго чейин

Кыймылдуу мүлк (үй мүлкү,

мал, автотранспорт, товарлар, шаймандар) жана кепилдик

250 000 сомго чейин

Кыймылсыз мүлк

250 001 сомдон тарта

Алуучунун, кепилдерин,күрөө берүүчүлөрдүн жашы

21 жаштан 65 жашка чейин

Мөөнөтүнөн мурда төлөө

Насыяны, 30 календардык күн мурун эрте төлөп берүү ниети жөнүндө кабарлоо менен, айыптык санкцияларсыз мөөнөтүнөн мурда төлөөгө мүмкүн.

Болбосо, насыяны мөөнөтүнөн мурда төлөгөндүгү үчүн айып насыянын суммасынан 2,5% өлчөмүндө белгиленет

Насыяны жарым-жартылай мөөнөтүнөн мурда төлөө жана графигин кайра эсептөө

Графикти кайра эсептөө комиссиясыз, 30 календардык күн мурун эрте төлөп берүү ниети жөнүндө билдирбестен берилет.

2 (эки) төлөмдөн ашык болгондо төлөөгө уруксат берилет, эгерде насыя жабуу күнүндө болсо, анда 3 (үч) төлөмдөн жогору.

Кароо мөөнөтү

250 000 сомго чейин

1 күндүн ичинде

250 001 сомдон жогору

5 күнгө чейин

Насыя алуу үчүн документтердин тизмеси

карыз алуучу үчүн
  • Паспорт
  • Насыя алуучунун жубайынын паспорту
  • Нике тууралуу күбөлүк
  • Жашаган жеринен маалымкат
  • Иштеген жеринен маалымкат

Агро насыялар

"Менин үйүм" ипотекасы

«ГИК» - жеткиликтүү ипотека

«ГИК» - жеңилдетилген ипотека